دزدگیر اماکن ایرانی برند مستر

شرکت تولیدی دزدگیر مستر در زمینه ی تولید سیسـتم های امنـیتی و حفــاظتی در حــــال حاضـــــر با بهــره گـــیری از امــکانات ویــژه، دانش و تکنــولــــوژی روز در اخــــتیار داشـــــــتن تیمـی توانا و خلاق و بهره مـــندی از کارکنانی توانمــند و متعــهد یکی از معتبرترین شـــرکت ها در ایران می باشد این شـــــرکت بـا چشـــم انـدازی عــالی و خلاقــانه همــــواره در تکاپو اســــت تا عالی ترین کیفیت کالا را همـــراه با قیمـــت مناســـب و با صــرفه به مشتریان عرضـــه کند و رضایت آنان را جلــب نمـــــاید .

دزدگیر اماکن ایرانی برند کلاسیک

سیستم های حفاظتی کلاسیک، پرفروشترین سیستم حفاظتی اماکن در کشور، محصول شرکت الکترونیک کاران می باشد. کلیه مراحل طراحی محصولات توسط کارشناسان شرکت و مراحل ساخت در کارخانه الکترونیک کاران، مطابق با استاندارد ISO9001:2015 صورت می گیرد. اعتماد صدها هزار نفر و هزاران موسسه از جمله بسیاری از بانک ها به سیستم حفاظتی کلاسیک، بزرگترین افتخار و مشوق […]